Сайт “Звезда”

Генералу Виктору Мяукину — 85 лет

13.01.2017

http://zvezda-r.ru/vspomogatelnoe-2012/2899-myaukin85.html